Over Neolaya

‘Eeuwige jeugd is misschien een utopie. Niets weerhoudt ons echter om de eeuwige jeugd na te streven.’ Dit is het motto van NEOLAYA.

Onze missie is om alles in het werk te stellen om, ongeacht de leeftijd, iedereen een jeugdig gevoel te geven. Wij noemen dit het hebenisme. Hebe werd bij de Grieken geëerd als godin van de jeugd.

NEOLAYA streeft ernaar om producten en methodes van hoogstaande kwaliteit, die zowel het fysische als het psychische welzijn bevorderen, op te sporen en deze aan te bieden aan een faire prijs.

De gemiddelde leeftijd van onze bevolking zal de volgende 20 tot 30 jaar alleen maar stijgen. De levensverwachting is dankzij de wetenschap en door technische vernieuwingen in de gezondheidszorg serieus verbeterd. De vernieuwingen bieden zich exponentieel aan. Dit zal alleen maar bijdragen tot nog een grotere levensverwachting. In 2060 is de verwachte levensverwachting gestegen tot 87,3 jaar, zo wordt geschat.

Er zullen zich echter ook van uit de buitenwereld, in steeds grotere mate, agressoren aanbieden die een onevenwichtige balans in de hand werken. Stressniveaus zullen stijgen, het blootstaan aan radicale stoffen door pollutie zal verhogen, eetgewoontes zullen bijdragen tot lichamelijke ongemakken zoals overgewicht. Denk maar aan verhoogde risico’s voor diabetes, hart en vaatziekten en risico’s op kankers. Al deze factoren zullen het risico op ziektes en zelfs overlijden verhogen.

Neolaya wil een essentiële plaats bekleden voor mensen die actief een goede balans najagen in hun leven, professioneel en privé, fysisch en psychisch. Wij willen actief bijdragen in de zoektocht van deze mensen in het vinden van ‘de eeuwige jeugd’.

 

Kies uw land

Kies uit onderstaande lijst uw land.